↑ Terug naar Omgeving

Leuke plaatsjes

Zuid West Friesland
De friese meren campings liggen in een toeristisch gebied, een ideaal vakantiegebied in de regio Zuidwest Friesland. Deze regio biedt volop vakantieplezier voor iedereen. Op een relatief kleine oppervlakte is en zeer gevarieerd landschap aan, met de bossen van Gaasterland, de bekende Friese Meren (Heegermeer en de Fluessen) en groene weilanden met de zwart-wit bonte koeien. In dit landschap liggen prachtige historische steden en dorpen. Dankzij de gunstige ligging tussen het Slotermeer en de Fluessen op een betrekkelijk korte afstand van de Gaasterlandse bossen, oefent het gebied aantrekkingskracht uit op watersporters.                                                            De Friese steden en dorpen
De sporen van het rijke handelsverleden en de vroegere zeevaart zijn in de Friese elf steden overal zichtbaar. Elke stad heeft haar eigen charme, en ook de grootte verschilt

Heeg: Wie aan Heeg denkt, denkt in eerste instantie aan watersport. Het dorp heeft diverse jachthavens en -werven, verhuurbedrijven, knusse restaurants aan het water en prachtige watersportvoorzieningen. En één van de grootste binnenmeren van Europa: het Heegerme – Slenter door de Harinxmastrjitte en laat uw oog glijden over de prachtige geveltjes van de eeuwenoude pandjes. Heeg genoot vroeger grote bekendheid door de internationale palinghandel. Dwalend langs de waterkant in het oude dorpscentrum is het moeilijk een voorstelling te maken, hoe hier vanaf 1731 tot in de dertiger jaren palingaken af en aan voeren naar Londen. In 2009 is na drie jaar bouwen de nieuwe Palingaak Korneliske Ykes II in de vaart genomen als charterschip voor dagtochten .

Gaastmeer Is het tegenwoordig de watersport die bekendheid geeft aan dit Friese dorpje, tot in 1933 leefde Gaastmeer voor een groot deel van de palinghandel. Van hieruit voeren, net als vanuit Heeg, de palingaken op Londen. Lopend door dit dorp vindt u nog enkele huisjes uit dit roemrijke palingverleden. Verder kenmerkt het dorp zich door de vele boerderijen die aan de verbindingswegen met overige plaatsen liggen. Als u vanaf de Fluessen het Piel opvaart, is het kerkje voor iedere watersporter een baken. Dit uit 1822 daterende N.H.-kerkje (de Pieltsjerke) is eind vijftiger jaren geheel gerestaureerd, mede door de enthousiaste inzet van de plaatselijke bevolking

Woudsend: In de zomermaanden heerst er in Woudsend een gezellige drukte als gevolg van het toerisme. De veelal smalle straatjes met alleraardigste doorkijkjes vormen een fraai decor. Omdat Woudsend -evenals IJlst en Scharnegoutum- gelegen is aan de Elfstedenroute komt Woudsend bij het verrijden van dé tocht der tochten altijd positief in de publiciteit. In de maand augustus worden er in Woudsend diverse evenementen georganiseerd, waarvan de dorpsfeesten en de festiviteiten rondom het “Skûtsjesilen” wel de hoogtepunten vormen. Maar ook de sleepbootdagen zijn populair. Voor meer informatie: vvvwymbrits

Elahuizen is zeilen.
In het dorp zijn verschillende verhuurders van verschillende boten.
Aanbieders in Elahuizen zijn bijvoorbeeld stekelbaarse.nl en allemansend.nl

Sneek                                                                                                                                       Vanwege de mooie versierde Waterpoort uit 1613 wordt Sneek ook wel de Waterpoortstad genoemd. De “Sneekweek” is een begrip en het starteiland op het Sneekermeer trekt talloze vakantiegangers. Naast de start met een vlootschouw zijn er ook veel activiteiten zoals muziekoptredens, markten, kermis en terrasjes met veel live-muziek. Sneek een geliefd winkel- en uitgaanscentrum. In het Fries Scheepvaartmuseum wordt de ontwikkeling en historie van de Friese scheepvaart, watersport en scheepsbouw en de regionale woon- en leefcultuur van koop- en schipperslieden uit vroegere eeuwen uitgebreid verbeeld

IJlst
IJlst is één van de kleinere Friese elf steden met een zeer fraai historisch centrum (beschermd stadsgezicht). Karakteristiek zijn de lindebomen, die als zonwering dienst doen en de zogenaamde overtuinen. Niet voor niets is deze plaats het voornaamste decor voor de in 2003 verschenen film “De schippers van de Kameleon”. Vroeger was IJlst belangrijk voor de scheepvaart; in meer recente tijden vooral vermaard door haar schaatsindustrie. De ook nu nog in vol bedrijf zijnde houtzaagmolen “de Rat” is ook een bezoek waard.

Sloten                                                                                                                                             Het kleinste stadje van Friesland was in de 16e eeuw een echte vestigingstad. Sloten was onneembaar. Dit stadje met een omwalling, vijf bastions, twee landpoorten en twee waterpoorten is in vestingtermen de ideale stad. Haar vorm is tamelijk rond en lijkt op een ui vandaar dat Sloten wordt ook wel Sipelstêd (uienstad) wordt genoemd.

Fraaie top- hals- en trapgevels
Sloten is ontstaan op een kruispunt van belangrijke land- en waterwegen. Door deze ligging beleefde Sloten in de 17e en 18e eeuw zijn grootste bloei. Alle schepen die de stad passeerden moesten tol betalen. De vele fraaie top- hals- en trapgevels langs de gracht “Het Diep” zijn dan ook in deze rijke periode gebouwd. Tussen de woonhuizen staat het oude stadhuis (1759) en de Nederlandse Hervormde kerk (1647).

Het huidige Sloten
Nu wordt Sloten alleen nog bewaakt door de twee waterpoorten. Aan de zuidzijde de Lemsterpoort (1821) en aan de noordzijde van de stad de Sneker- of Woudsenderpoort (1768). Op het bolwerk van de zuidzijde staat een korenmolen. Hier wordt nog steeds op ambachtelijke wijze meel gemaakt. Een wandeling over de bolwerken en langs de gracht loont de moeite. Tevens wordt in het hoogseizoen iedere vrijdagavond het kanon van Sloten afgeschoten. De stadsschutterij schiet met het kanon wat op het molenerf van korenmolen De Kaai staat en stadsomroeper geeft hierbij uitleg.

Stavoren                                                                                                                                        Stavoren is de oudste van alle Friese steden. Wat nu een leuk en gezellig watersport stadje is, was vroeger een drukke en actieve handelsstad. Er werd handel gedreven via de Oostzee en de Rijn. Omstreeks 1385 werd Stavoren een Hanzestad. Maar het rijke Zuiderzeestadje heeft ook veel tegenspoed gehad; verdwijning van de haringvangst, verovering door de Vetkopers en grote branden. Nu hebben de handelschepen plaats gemaakt voor de plezierschepen. In het seizoen passeren vele schepen de sluizen, om van de Friese meren naar het IJsselmeer te varen of andersom.

Hindeloopen
De houten bruggen over de smalle grachtjes geven de stad Hindeloopen een bijzondere sfeer. In deze Friese stad doet nog veel herinneren aan de glorietijd die Hindeloopen beleefde in de 17e en 18e eeuw

Workum
Workum is één van de mooiste Friese stadjes. Er is nog veel goed bewaard cultuurschoon. Langs de gedempte Wijmerts staan prachtige geveltjes en monumentale gebouwen, zoals de St. Gertrudiskerk, de Waag en het stadhuis. Workum is ontstaan langs de Wijmerts. Al in de 14e eeuw verlieten vele schepen Workum via de Wijmerts naar de Zuiderzee en ver daar buiten. Workum had daarnaast een vissersvloot en verwierf met de palingvisserij rechten aan de Theems in London. In dit stadje vind u ook het beroemde Jopie Huisman museum.

Bolsward
De stad Bolsward is ontstaan uit twee terpvestigingen aan de Middelzee. Door deze gunstige ligging werd Bolsward een handelsstad en havenstad. In 1455 kreeg Bolsward stadsrechten en sloot zich aan bij het Hanzeverbond. Na de dichtslibbing en inpoldering ontwikkelde Bolsward zich tot een belangrijk machtcentrum voor de hele Greidhoek. Door de handel in boter en kaas beleefde Bolsward in de 17e en 18e eeuw een grote welvaart. Uit deze tijd is nog veel bewaard gebleven, zoals het stadhuis in renaissancestijl, de Martinikerk en fraaie gevels.

Elfstedentocht op de fiets
Bolsward is tevens start- en eindpunt van de Elfstedentocht op de fiets, die jaarlijks op 2e Pinksterdag wordt verreden.

Share